Philadelphia Marathon 2012 - loebsgennemgang

Passerer en "Mural" på vej til startområdet
Klokken er 05.00, loebet jeg har ventet paa i fem maeneder starter om 2 timer. Om alt gaar vel, er det overstaaet om 5 timer. Overalt derhjemme, sidder folk og hygger sig en soendag eftermiddag i samme tidsrum. Vi er taet paa. Temperaturen ligger omkring 4c, men det er vindstille og klar himmel, saadan som jeg gerne vil have det. Jeg er fuldstaendig stoppet efter at have vaeret oppe kl. 03.00 og haelde den sidste skaalfuld kulhydratholdig foede indenbords. Benene foeles klar og irritationen i venstre side er vaek, som ventet. Jeg er klar!

Smider en statusmelding pa facebook, og faar feedback, med det samme. Det er rart at foele at nogen foelger med derhjemme. Tager et bad og klaeder mig paa. Tom (min vaert), har lovet at give mig et lift, saa langt han kan, hvilket jeg er ham evigt taknemmelig for. Tager en banan, et aeble, vand og nogle geleagtige energiklumper under armen. Vi koerer 06.10.

Startområde, tidlig morgen
Paa vej til startomraadet dukker flere og flere loebere op. Det begynder at ligne noget jeg har oplevet foer. Paa et tidspunkt er vejen spaerret. Jeg hopper ud og aar resten af vejen. Logistikken fungerer upaaklageligt. Jeg har ikke meget tid, men finder naermest bagage droppet med det samme og staar klar i startblok maroon kl. 06.45. Er saa kommet over i 1/2-marathon blokken, men det naar jeg ogsaa at finde ud af og kommer rigtigt paa plads. Har en handsker paa, og en tynd langaermet under singletten, hvilket jeg er glad for. Det er koldt og vi staar og hopper for at holde varmen. 5 minutter til start. Jeg maerker pludselig fornemmelsen af at skulle tisse. DEt passer helt aerligt ikke saerligt godt nu. Vaelger at skubbe det til side. nedtaelling. 3. 2. 1.... Saa er loebet igang. Saasnart jeg saetter igang, kan jeg maerke at blaeren er mere fyldt end foerst antaget. Dette er ikke saerlig smart at loebe et marathon med ekstra bagage og slet ikke en der hele tiden mentalt minder om sin tilstedevaerelse ved tissetrang.

Post Race: Fokuser, fokuser, fokuser
Men mit tempo er godt. Loeber ubesvaeret 3.50, og taenker at jeg nok skal passe lidt paa. Det er jo klassisk at vaere kaek her i starten. Lader avr. pace falde til 3.51, hvilket gaar fint. Tager mental note - loebeoekonomien er god i denne hastighed. Proever at finde mig et flow, men hver gang det er ved at indfinde sig afbrydes det af trykket paa blaeren og den efterfoelgende bebrejdelse over at jeg dog ikke fik loest dette foer start.

Er lidt forvirret over at der skiltes med miles istedet for km. Gaetter paa at 3miles, ca. svarer til 5km, og bruger det som omregner. Ved 9miles. kommer vi til et bakket omraade, hvor min rytme bliver brudt. Da vi samtidig befinder os i et parkagtigt omraaede, beslutter jeg mig for at lade vandet (saa maa det koste hvad det nu maa koste i sekunder). Det tager ikke lang tid at komme igang, men der er godtnok meget - fatter ikke hvordan jeg har kunnet loebe rundt med saadan en tank. Mister 50 sekunder paa tissepausen (lidt over 1 sek/km), aergerligt, men ikke saa meget at stille op. Beslutningen var helt rigtig og jeg foeler nu, for foerste gang at jeg er med i loebet og at det kan blive godt. Har stadig et snit omkring 3.54 paa trods af pausen.

Og hvad sker der ellers? Jeg drikker gatorate ved een station. Det smager naesten af koncentrat, saa jeg holder mig til vand ved de oevrige, som jeg ellers ogsaa naermest stopper op for at indtage ved hver ststion, paanaer de to sidste. 

Runder halvejs i knap 1.23, hvilket IKKE er specielt hurtigt, men det er inkl. en tissepause, og jeg foeler mig godt koerende/loebende nu, holder pace omkring 3.54 (ex. tissepause). Mine haender er kolde fra vand der er spildt paa handskerne, Proever at samle dem inde i handsken imens jeg sammenligner min tilstand med tidligere. Naar frem til at jeg har styr paa det meste. Faar oeje paa 25mile tegnet, som vi skal moede paa tilbagevejen. Naar du er der, er det hele snart slut og du skal skyde det sidste afsted... :-)

Vi naar til en bro, som vi skal venstra over og saa ned i en lille dal og tilbage op og over broen igen. Det er omkring 18miles ovre broen igen drejer vi til venstre og fortsaetter nordpaa. Det er lige omkring 2 timer og jeg har rundet de tredive kilometer. Er stadig godt med. Saa kommer lobets foerer imod mig (loeber det meste af loebet alene, har brug for fokus). Jeg taenker at et stykke derude, skal jeg ogsaa vende og naar det sker, saa er der kun een vej tilbage - hjemad. Men den vej bliver bare ved og ved og der er bakker paa den. Min foerste krise kommer da jeg ser at tempoet er faldet og at average nu ligger paa 3.55 og foran mig er der en laaaang bakke, ingen udsigt til turningpoint herfra. Jeg taenker Strandvejenx2 og samtlig lange ensformige stykker jeg har loebet i mit liv igennem og tager mig en mental energibar. Langt om laenge kan jeg se vendepunktet, nu skal jeg bare derned og saa selvfoelgelig hele vejen tilbage igen. 

Publikum er med. Det var smart at tge DK singletten paa. Mange gange lyder der et "Come OOON DENMARK!!!" og det er fedt, for det er jo mig de hepper paa. Beslutter at proeve at faa en gel indenbords, men det er letter sagt end gjort. Mine fingre er frosset foelelsesloese og de skal baaede fange en lille lynlaas omme paa ryggen og pille en af tre poser med gel ud, som jeg har pakket derom. Det er betsemt ikke finmotorik paa hoejeste plan og til sidst graver jeg bare en gel frem, faar toppen af den og haelder den honningagtige konsistens indenbords. 22miles. Vi er tilbage ved broen og der er fire miles igen. Du har loebet straekningen ud, det er bare om at bide taenderne sammen nu og ogsaa loebe den hjem. 

Benene begynder at goere ondt. Det er mest laar og laegge, som jeg en overgang er bange for skal krampe til. Hvornaar kommer hjelpen fra de forbandede hvide fibre som de har talt saa meget om til kombi-studiet? 23miles, de er godtnok lange de der miles... Men hvad er det 5km igen? En pokkers 5k. Kan jeg holde den omkring tyve minutter, har jeg en sikker PR hjemme. Proever at spare paa kraefterne naar det gaar op og vinde noget tid naar det gaar ned, men det er i bund og grund bare haardt nu og det goer ondt i musklerne. 24miles. Jeg er ikke laengere til stede i loebet. Alt foregaar oppe i mit hovede og det handler om at holde pumperne koerene, at narre kroppen fra at taenke paa tiden. Kom saa... Bare 2miles endnu. 4km. 3km. Endelig rammer jeg 25mile maerket. 1,2 miles igen. Jeg ved ikke pracist hvor langt det er, men det er ikke meget. Det var NU jeg skulle saette en slutspurt ind. Men jeg kan kun presse faa procenter yderligere ud og kun under ledsagelse af klagelyde og konstante paamindelser om at det hele snart er overstaaet... ER det virkelig saadan her hver gang? (kan ikke huske det). 26 miles. Hvor pokker er den maalstreg. Den er lige der. Nu kan jeg se den. Er ude af stand til at oege tempoet paa det sidste stykke. Jeg loeber ind over maalstregen og naermest stopper brat 50cm over den. Mine ben er fuldstaendig smadrede og min venstre side goer rigtig ondt oppe ved lysken. Jeg haaber ikke der er sket noget, men synes jeg var opmaerksom undervejs. Mit ur siger 2.46.43. -> maaluret siger 2.47.28 (forbandede tissepause :-).

Efter løbet: Overskud, overskud, overskud
NB: I koeen til massage, proever jeg at logge paa facebook for at poste resultatet. Jeg finder en aaben wireless, men pludselig gar min telefon i sort. Da jeg forsoeger at genstarte er den gaaet i "boot loop", saa jeg har ingen billeder at poste pa dette indlaeg.   

Kommentarer

Send en kommentar

Populære opslag