Running fundamentals (III)

Løb er en mental disciplin. Du MÅ have hoved og i særdeleshed psyken med for at komme nogen vegne. Jovist, du bliver bedre ved at gå fysiologisk til værks, men fysikken er også grænsesættende. Det er de grænser du skal nedbryde. Det er de grænser du skal TRO på er arbitrære, fordi INGEN fysisk lov skal komme og fortælle dig hvad du kan og må og ikke skal. Her kommer en lille psykologisk pep-talk.

Checker min iPod for strøm. Smider den i laderen. Det er først i aften, men jeg er tændt. Helt oppe at køre. Motivationen er kun gået i en retning de seneste dage, OP… Det er det jeg har ventet på. Forventningens glæde, der indfinder sig så lang tid i forvejen. Skubber ALT andet til side.

Kald blot mit forehavende for tåbeligt, nytteløst og intetsigende. Mening er et selvstændigt kapitel i fysikkens verden. Ligeså klippefast og urokkelig en sten, et bjerg eller en barriere måtte være. Ligeså måbende vil du stå tilbage når den er sprængt til atomer. Ny nytte og mening vil hurtig blive dannet, men jeg VED at det er et andet lag der ligger bag. Det er det lag jeg mærker hver dag.

Kommentarer

Populære opslag